מנהיגות ירוקה

כחלק מפעילויות המרכז לחינוך סביבתי, מטפח המרכז קבוצות מנהיגות ירוקה בבתי הספר, ברחבי העיר.