"משקית לתיק" מצגת

להורדת מצגת בתי ספר, הקישו כאן:  מצגת מנוקדת לבתי הספר . משקית לתיק או לשקית איכותיתלוגו המרכז